KLASGESPREK

Start een gesprek op basis van de dvd-fragmenten. Kies naar gelang de context voor een gesprek met twee, in kleine groep of met de volledige groep.

  • Stel volgende algemene vragen over het fragment: Wat valt op? Wat had je niet verwacht? Wat vond je herkenbaar? In welke getuigenis kan je je het best vinden? Welke getuigenis kan je minder volgen? Waarom?
  • Laat de groep een van de vragen kiezen die op het einde van het fragment op het scherm verschijnen of die je in de handleiding vindt. Start een gesprek rond de gekozen vraag.
  • Geef de groep de opdracht om zelf een aantal nieuwe vragen te bedenken en er vervolgens één uit te kiezen voor het gesprek.